Новини

Поради висока натовареност с преките ми задължения, лекциите за зимния семестър 2008/2009 ще бъдат водени от г-жа Албена Котева. Благодаря на всички, които ми писаха с въпроси. Ще се опитам да помагам и отговоря на всички според силите си :)
Резултатите от теста през 2008 можете да свалите от тук
На лекцията на 04.01.2008 г. ще присъства г-н Георги Недев, ръководител на софтуерните разработки в BULL България, който ще разкаже как се изгражда интегрираната информационна система на Националната агенция по приходите с Oracle и Java EE технологии.

За курса

Курсът е замислен като въведение в технологиите, използвани широко за разработката на големи информационни системи. Ще бъдат подробно разгледани компонентите, изграждащи тези системи и тяхната интеграция за постигане на оптимални резултати. Специално внимание ще бъде обърнато на оптимизацията на бързодействието, проектирането на скалируеми решения и сигурността на информацията.

Към курса се разработва и проект.

За повече информация изтеглете паспорта на курса.

График

Лекционния материал се преподава пет пъти по шест учебни часа. Графикът за зимния семестър 2007/2008 г. е следния:

 • 14.12.2007 г. петък– от 16:20-21:10 часа, зала 210, І корпус
 • 21.12.2007 г. петък– от 16:20-21:10 часа, зала 210, І корпус
 • 04.01.2008 г. петък– от 16:20-21:10 часа, зала 210, І корпус
 • 12.01.2008 г. събота - от 13:00-17:50 часа, зала 310, І корпус
 • 13.01.2008 г. неделя – от 13:00-17:50 часа, зала 310, І корпус
Изпита ще бъде на 13.02.2008 г. от 18h, зала 320.

Курсов проект

Кредит за курсовия проект ще бъде зачетен след представянето и одобрението му. Темата е свободна, стига да засяга разучаваните теми. Примерни задания:

 • Описание на работеща система, изградена с EJB компоненти
 • Описание на приемрна система, изградена с J2EE чрез class диаграми (виж Les15 CMR)
 • Описание на някой от J2EE компонентите
 • Описание на някоя от изучаваните системни архитектури, плюсове и минуси
 • Описание на компонентите на Oracle базата данни, връзка между тях
 • Интерфейси между J2EE и Oracle DB
 • Функционално сравнение между няколко водещи приложни сървъра
 • Извън материала, но използваемо - описание на възможностите Oracle Toplink, Hibernate
 • Използване на Oracle JVM (Aurora) - интерфейс на съхранени функции на Java в Oracle
Курсовите проекти се предават в електронен вид на e-mail-a ми (пишете "infm359" в subject-а, за да ви сортира правилно филтъра) или ги носете на изпита на технически носител. Не забравяйте да отбележите имената и факултетните си номера.

Лекционни Материали

Материалите са под формата на PDF презентации, за отварянето на които ще Ви е необходим съответния софтуер. Архивираните с 7z презентации са криптирани поради наличието на NDA за разпространението им. Паролата ще бъде предоставена на студентите по време на лекционните занятия.

Връзки

Допълнителна информация по засегнатите теми в курса можете да намерите по-долу:

Контакт

Лектор през зимния семестър 2007/2008 е Александър Станев. Въпроси свързани с курса, а и не само, изпращайте на електронния адрес:

alex <<в>> stanev.org
http://www.stanev.org