Понеже много народ се изреди да пита, ще опиша тук workaround за един досаден проблем при използването на електронен подпис върху смарткарта с ОС  Siemens CardOS V4.3B и OpenSC. Става въпрос за постоянното питане за Secondary PIN, който обикновено не е известен. Това като резултат се отразява, че при използването на сертификата в Firefox/Thunderbird/OpenOffice излиза диалога за PIN, след което излиза втори, на който трябва да се набие Esc. И това на всеки renegotiation – скръб.

За да избегнете последния ефект, отворете конфигурационния файл на OpenSC:

/etc/opensc/opensc.conf

и проментере с любимия си редактор параметъра от раздел opensc-pkcs11.pkcs11 така:

num_slots = 1;

Това ограничава директориите, които се зареждат от картата до само една и на практика не включва втората проблемна такава.

Как да подкарате подписа с OpenSC под Linux четете тук.