След онзиденшното повторение на случката, вече съмнение няма.

Когато открия говедото, дето си играе с кукличката, здраво място няма да му остане. Без proxy, директно с Г-образния винкел в тиквата.

Утре ще бъде … мммх… интересно, а дотогава…

Dolls of voodoo all stuck with pins
One for each of us and our sins
So you lay us in a line
Push your pins, they make us humble
Only you can tell in time
If we’ll fall or merely stumble…