Този пост може да се разглежда като кратко ръководство за натоварени журналисти и политици, на които някак си се изплъзват фактите за ИО АД:

Не е бюджетна организация – точно така, в държавния бюджет няма пари за фирмата, каквото си изкара, това си яде.

ИО е печелившо дружество – например 3.5 милона, само за 2008 г., които се връщат в държавния бюджет под формата на дивидент към мажоритарния собственик МФ.

Не е избрана “по подразбиране” в държавните поръчки – всъщност ИО почти не участва в такива, поради това, че вътрешния ресурс редовно е “на ръба” и просто няма кой да поеме нови задачи. Дори има обратен процес – даден проект се печели от друга фирма, тя си оставя ръцете/свършва парите/съвсем нищо не прави/прави го “почти готов”/etc.  (подчертайте вярното) и когато ЕС (или други, с които в момента плашат в дадено ведомство) почука на вратата, се налага да се организират сложни спасителни акции – все за Родината, разбира се.

Не печели проектите на МФ без търг и процедура – структурата на ИО е така замислена, че максимално да покрива нуждите на министерството и агенциите към него. Специалистите, които работят в ИО познават много добре бизнеса на клиента. Това е изключително сериозно конкурентно предимство. Въпреки това и в МФ и в неговите агенции (НАП, Митници, АДВ и пр.) работят доста български и чужди фирми, но на едни други цени.

Не държи държавните регистри и бази данни – да, обслужва, развива и администрира част от тях, но в ИО реално живее единствено бившия търговски регистър “ДЕЛФИ”, който, поради промяната на законодателството в момента е на доизживяване. Обслужва се onsite и ЕСГРАОН.

Няма сгради, които смело да разпродава – (почти) навсякъде по страната, собствеността на ИО е поравно разделена с НСИ. Като такава, се изискват доста повече разрешения и тежки процедури, за да стане по този въпрос каквото и да било. Още по-малко да стане тайно.

Не печели от изборите луди пари – парите за информационната обработка на изборите са съвсем различни от пълните пари за изборите. Например, за Евроизбори 2007 + Местни избори 2007 ИО е взела общо 1’352’000 лв. Ако някой все още смята, че изборите са един прост калкулатор, нека зачете тук, за да разбере какво точно правим.

Над 800 човека!? Не сте ли множко? – Това е броя на служителите с клоновете по страната. В централно управление са приблизително половината. Компанията е системен интегратор, демек има всякакви хора – администратори, програмисти, тестови инженери,  поддръжка, обучение и прочие. За всичко това трябват хора, или поне никой още не е измислил как да го прави без.

В ИО работят по чиновнически калпаво – развойните екипи не са по-различни от тези в останалите фирми – работят по утвърдени методологии, програмират със съвременни средства. Създали са множество работещи системи, които се използват всекидневно от хиляди потребители. Само за една разработена услуга, например ДДС по Интернет, ежемесечно над 110’000 фирми си спестяват разхождането до офисите на НАП и подават данните си с електронен подпис по Интернет. Представете си ги сега подредени на опашки. А останалите успешни проекти, за които не се шуми – внедрени в МФ, Митници, БНБ, Сметна палата, ДКСИ, МО, електронния подис, съдилищата, детските градини, училищата…

В ИО работят с допотопни технологии – В ИО има различни екипи, които покриват почти целия enterprise развоен спектър – Oracle, Java EE, SAP, Microsoft.NET и т.н. Обаче от изискванията на клиентите не може да се избяга – поддържат се стари софтуери на DOS, Delphi и т.н. Когато възникне бизнес нуждата от пренаписването и технологичното им усъвършенстване и това ще стане. Наред с горните mainstream решения, има и много код изписан и на C/C++, PHP, x86 Assembler, Python и пр.

***

Горните факти са съвсем публични и могат да се проверят от финансовите отчети на дружеството, Агенцията по вписванията, обявите за работа, сайтовете на клиенти и пр.

Едно е сигурно – колкото по-тенденциозно и продължително се излагат фактите и лъжите за компанията, толкова по-трудно хората в нея ще успяват да си свършат работата. А за разлика от развитието на болестта, оздравителния процес ще бъде много труден и бавен.

От това ще загубим всички. Без изключение.

P. s. Защо пиша за това ли? Затова.