Вече десетина дена използваме reCaptcha за електронните услуги със свободен достъп на НАП. Разбира се, доста по-лесно щеше да сложим някоя стандартна, или да имплементираме собствена, но доста се поблазних от идеята да се впрегне мисълта на целокупната финансово-счетоводна общност в нещо по-глобално и смислено, а именно дигитализирането на книги. За момента единствено търсенето в публичния ДДС регистър е защитено по този начин, но така ще бъде и със здравния статус, проверката за осигуровки и т.н., което само по себе си е доста сериозен обем.

Остава сега да видим доколко reCaptcha ще затрудни редовните потребители – още в началото имаше индикации, че е твърде сложно. Събираме статистика, която ще ни помогне да вземем решение дали ще оставим нещата така, или ще сложим по-четима captcha. Което от гледна точка на сигурността си е неприятно.

Ако някой има опит в подобна ситуация, да споделя “за” и “против” :)