След като преди време услугите на НАП се преработиха, за да са достъпни и под Linux и алтернативни на IE браузери (с едно единствено изключение), се оказа, че все пак има хора, които ги използват и по този начин. Сухата статистика показва 0.1 % Linux потребители на портала и 3.7 % с Firefox. Ако сте един от тези хора, сигурно вече ви е втръснало да конфигурирате openssl за подписване на изпращаните данни, а вероятно някои са си написали скриптчета за това.

Има разработено GUI приложение – Cryptonit, подобно да DSTool, което обаче отдавна не се поддържа от оригиналните разработчици – IDEALX/OpenTrust. В резултат, от доста време приложението крашва при старт на 64 bit платформа. Направил съм необходимите корекции и можете да намерите коригирана версия за Ubuntu/Debian в моето PPA. Настройването на приложението е тривиално.