От доста време използвам trunk версията на Firefox, aka Minefield. За Ubuntu има подходящо хранилище, където екипа в Canonical опреснява редовно новите версии.

За всекидневната си работа използвам лаптоп, работния профил живее на TrueCrypt криптиран дял. Така имам два профила – другия живее в home директорията.

Когато преди няколко дни криптирания профил отказа да се зареди със съобщението, че вече се използва, го отдадох на регресия в trunk-а на Firefox. Странното беше, че този в home директорията работеше и премахването на .parentlock в TrueCrypt дяла не помогна.

Днес реших да огледам по-внимателно ситуацията и се оказа, че проблема съвсем не е в trunk build-а, а по-скоро в packaging-a – изключението в AppArmor, което е необходимо на този етап, не е обновено.

Ако имате подобен проблем, можете да направите следното:

Редактирате като root /etc/apparmor.d/usr.bin.firefox-4.0 , където заменяте firefox-4.0b7pre с firefox4.0b8pre (s/firefox-4.0b7pre/firefox4.0b8pre) на всички редове. Алтернативно вероятно ще откриете файла /etc/apparmor.d/usr.bin.firefox-4.0.apparmor , който е коректен и го заменяте с горния. След това проверете и symlink-а в /etc/apparmor.d/disable/usr.bin.firefox-4.0 дали сочи на правилното място(към основния файл, който заменихте)

За да приложите промените ще се наложи да презаредите AppArmor правилата:

sudo /etc/init.d/apparmor reload