Някак си незабелязано премина представянето на публичния интерфейс на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН/UMIS).

Как се харчат парите, при кой отиват и за какви дейности винаги е било забулено от тежка бюрократична мъгла. Това е първия опит да се изнесат подобни данни, в такава дълбочина.

Съвсем свободно можете да разгледате информация, за това как са похарчени милиарди български и европейски средства тук: http://umispublic.minfin.bg