… са невероятно издържливи. Толкова, колкото не искат, колкото никога не са могли да поемат; и  все пак го правят.

Искам да съм извънземно.