Измина повече от месец от местните избори. Въпреки това, все още в над 200 места продължават препирните кой, как и защо е станал общински съветник/кмет. Резонно е да се хвърлят и обвинения в най-странни и невинни посоки – просто за замътване на обстановката, защото, както знаем – в мътни води не знаеш какво ще хванеш.

В следващите редове ще се опитам да “отворя” процесите по обработката на изборните резултати. Не, че са някаква тайна, но са описани в различни документи, респектиращи с обема и скучният си език.

Всичко започва сутринта в изборния ден. Събират се секционните избирателни комисии (СИК), разполагат бюлетините, отварят изборните секции и започват да чакат. Хората идват, гласуват и пускат пликовете с маркираните бюлетини.

Когато приключи гласуването, членовете на СИК се затварят, измъкват бюлетините от пликовете и ги разделят на купчинки по партии/кандидати. След това броят. Бройката на СИК членовете варира, обикновено от 9 до 13, винаги нечетна. Те се предлагат от различни политически партии, за да няма договаряне. Когато се скарат за бройките, сдобрят се, пак се скарат и накрая здравият разум победи (разберат/наговорят се), изготвят СИК протокола.

СИК протокола има две части – основна и разпределение. В основната се записват числа от типа – колко бюлетини получихме, колко хора дописахме в списъка, колко празни пликове намерихме и т.н. Разпределението се състои от бройката на гласовете по партии/кандидати. Когато го попълнят се подписват и го мъкнат в Общинската избирателна комисия (ОИК).

ОИК има за всяка община – 264 на брой в момента. Тук започва и компютърната обработка. Протокола от СИК-а се носи на оператор на компютър, който го набира под наблюдението на членове от общинската и секционната комисия. Те го гледат в ръцете и мрънкат, когато сбърка.  Отделно софтуера реализира и всички законови контроли – дали написаната бройка на действителните гласове отговаря на сумата на гласовете по партии/кандидати, броя на подписите дали съвпада и т.н. Накрая оператора разпечатва разписка, съдържаща числата от СИК протокола. Разписката се сравнява още веднъж визуално от членовете на ОИК и СИК, след което всички се подписват.

Подписаната разписка се носи на специално нарочен отговорник, който проверява налични ли са всички подписи и я потвърждава.

По време на въвеждането в ОИК, на регулярни интервали се изпращат потвърдените до момента СИК протоколи в Централната избирателна комисия (ЦИК). Това се прави за публикуване на данните в Интернет, както и за нуждите на оперативните справки. Всички данни се изпращат подписани с цифров сертификат за електронен подпис, без да се криптират. Това гарантира невъзможността за промяна/подмяна, както и прозрачността – който иска – да sniff-и.

Когато въвеждането в ОИК приключи се сумират резултатите, изпълняват се стъпките на математическия метод за изчисляване на пропорционалните резултати (сега Хеър-Ниймайър, преди – Д’Ондт) и се попълва ОИК протокол. Тогава става ясно кой е кмета, кои ще бъдат общински съветници и т.н.

След приключването на въвеждането, трима от членовете на ОИК се вдигат и мъкнат в ЦИК в София СИК протоколите, копие на локалната база данни (подписана с електронен подпис) и още някои допълнителни решения, записки и т.н.

В ЦИК се извършва повторно въвеждане (превъвеждане) на СИК протоколите. Специално се следи второто въвеждане да не става от едни и същи хора. Най-малкото, първоначално въвеждането става в съответната община, а след това в София. Физически достъпа до работните станции и сървърите в ЦИК се осигурява от Националната служба за охрана (НСО), които допускат единствено хора по списък, след предварителна проверка за чисто криминално минало.

Операторите в ЦИК превъвеждат всеки един СИК протокол още веднъж. Софтуера налага същите контроли, които са и в ОИК, като заедно с това и сравнява с първото въвеждане. Ако има каквито и да било несъответствия, оператора получава съобщение от общ характер, което не му специфицира къде точно е разликата, а го приканва просто да прегледа още веднъж всичко.

Когато превъвеждането на даден ОИК приключи, специално обучена група анализатори пуска справки, които показват точните места на несъответствията/техническите грешки. За всеки един проблем се разписва предложение за решение, базирано на оригиналния протокол.

Когато превъвеждането приключи, всички справки за несъответствия се предават на ЦИК за вземането на решение. Обикновено, това са написани с левия крак протоколи или операторски фантазии. Последното почти не се среща, защото всичко се регистрира и последствията са мълниеносни – от отрязване на парите по договора, до предаване на съответните органи. Добрата новина е, че хората вече се научиха и глупости не правят – главицата на всяко пиленце си му е мила :)

ЦИК се произнася и оповестява публично решение за грешките. Решението се въвежда в системата и се проверява дали води до промени в изборния резултат. Ако това се случи се сезира Върховният административен съд (ВАС) за касиране на изборите в съответното място.

Когато всичко приключи, се генерира и отпечатва изборният Бюлетин – на хартия и в електронен вид. Според вида избори, Бюлетина е от 300-400 страници до над 3500 (за сравнение, “Война и мир” е около 1300) за Местните избори.