На малкия финал,
Който само аз пресякох сам,
Оглеждайки се за враг;
Намерих аз приятел –
Приятел, който трябваше да покося.